Naše společnost je pojištěna u společnosti Kooperativa, a.s. a to dvěma produkty:

1.Pojištění stavební a montážní činnosti

2.Pojištění podnikatelských rizik