Naše společnost je pojištěna u společnosti Kooperativa, a.s. a to dvěma produkty:

1.POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK
2.POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOSTI

pojištění