Úpravy Severního křídla GFÚ AV ČR, v.v.i.

Kompletní rekonstrukce laboratoří, soc. zázemí, skladů, rekonstrukce kanalizace, 

venkovní úpravy

Inv. náklad: 7.94 mil Kč bez DPH

Předpokládaný termín předání

Stavba RD – 200m2 užitné plochy

Předpokládaný náklad 6mil Kč