Stavba RD se dvěma byty, Vestec

Předpokládaný investiční náklad 10,0mil Kč

Předpokládaný termín předání 06/2020

Stavba RD – 200m2 užitné plochy

Předpokládaný náklad 6mil Kč