Rodostav Praha, s.r.o.

Pravidla

Pravidla tvoří nedílnou součást objednávek eventuelně smluv společnosti Rodostav Praha, s.r.o.

Nutně se jimi musí řídit pracovníky zhotovitele, zástupce zhotovitele i pracovníky jeho subdodavatelů, kteří jsou vázáni smluvním vztahem s objednatelem Rodostav Praha, s.r.o.

,,Obecná pravidla“ platí na veškerých akcích společnosti Rodostav Praha, ,,Pravidla – Plzeňský Prazdroj“ platí pro práce v areálu Plzeňského Prazdroje.

Obecná pravidla

Pravidla – Plzeňský Prazdroj

© 2022 Rodostav Praha, s.r.o.

Theme by Anders Norén