Rodostav Praha, s.r.o.

Rodinné domy

Individuální stavby zděných rodinných domů jsou nedílnou součástí naší produkce. Není nutné se přizpůsobovat žádné „šabloně“ žádnému typovému projektu.

Projektovou dokumentaci můžete mít svou nebo ve spolupráci s naším partnerem s Vámi vytvoříme projekt přesně dle vašich představ a potřeb. Omezeni jsme pouze územním plánem, legislativou a také Vaší finanční představou. Samozřejmostí je projednání se státní správou a následného získání Územního souhlasu, Stavebního povolení, ev povolení v režimu ohlášení stavby. Kromě novostaveb provádíme též rekonstrukce rodinných domů.

Cena díla je dle Projektové dokumentace určena před zahájením výstavby ve smlouvě. Tato cena je pevná, konečná a platná po celou dobu výstavby. Při stavbách RD nepožadujeme zálohu. Fakturace probíhá na základě dílčích faktur, dle provedených položek smlouvy.

 

 

 

© 2023 Rodostav Praha, s.r.o.

Theme by Anders Norén