Individuální stavby zděných rodinných domů jsou nedílnou součástí naší produkce. Není nutné se přizpůsobovat žádné „šabloně“ žádnému typovému projektu.

Projektovou dokumentaci můžete mít svou nebo ve spolupráci s naším partnerem s Vámi vytvoříme projekt přesně dle vašich představ a potřeb. Omezeni jsme pouze územním plánem, legislativou a také Vaší finanční představou. Samozřejmostí je projednání se státní správou a následného získání Územního souhlasu, Stavebního povolení, ev povolení v režimu ohlášení stavby. Kromě novostaveb provádíme též rekonstrukce rodinných domů.

Cena díla je dle Projektové dokumentace určena před zahájením výstavby ve smlouvě. Tato cena je pevná, konečná a platná po celou dobu výstavby. Při stavbách RD nepožadujeme zálohu. Fakturace probíhá na základě dílčích faktur, dle provedených položek smlouvy.