Průmyslové stavby

Práce v průmyslových areálech sebou přináší specifika související s interními předpisy investora. Ty jsou často přísnější než legislativa ČR.

Je nutné se jim přizpůsobit a bezpodmínečně dodržovat. Perfektní kvalita práce, dodržování veškerých ostatních zákonných bezpečnostních, požárních, environmentálních, hygienických předpisů je samozřejmostí!

A že to dokážeme prokazuje naše více jak dvacetiletá* spolupráce s naším nejdůležitějším zákazníkem v této oblasti – firmou Plzeňský Prazdroj, a.s.

*v letech 1993-2003 jako firma Bohumil Rod – Rodostav