Bytové a nebytové prostory

Nabízíme Vám rekonstrukci Vašich interiérů, bytů, kanceláří, restaurací, prodejen atd., jak v panelových, tak zděných domech. Na základě Vašich požadavků určíme, zda je nutné vytvořit projektovou dokumentaci, eventuálně její rozsah. Posoudíme, zda je nutné stavební úpravu řešit ohlášením, nebo stavebním povolením nebo je možné ji provést bez účasti státní správy.

S naším partnerem Vám v případě zájmu vyhotovíme projektovou dokumentaci, návrh interiérového vybavení, kuchyně, koupelny, nábytku, osvětlení. Samozřejmostí je projednání dokumentace a následné získání potřebných povolení.

Na základě projektové dokumentace (Vaší, nebo námi dodané) Vám předložíme nabídkovou cenu. Tato cena je pevná, konečná a platná po celou dobu výstavby. Nepožadujeme zálohu. Fakturace probíhá na základě dílčích faktur, dle provedených položek uvedených v SOD.

Bytové prostory

Provedeme pro vás kompletní rekonstrukci Vašeho bytu vč. Veškerého vybavení od vestavěného nábytku až po rohožku. Důležitou součástí interiéru je pak osvětlení.

Ve Vašem bytě nejdříve morálně zastarává hygienické zařízení, následuje kuchyně. Proto jsou časté požadavky na rekonstrukce koupelen, záchodů, kuchyní, bytových jader. Nabízíme Vám i tyto částečné rekonstrukce bytů. Jsme si ale jistí, že daleko ekonomičtější a praktičtější je vždy udělat celý byt. A to zejména kvůli elektroinstalaci, a dalším rozvodům, návaznostem na další prostory atd.

Nebytové prostory

Stejně jako u bytů pro Vás provedeme kompletní rekonstrukci, eventuálně u nových prostor od developerů „vestavbu“ dle vašich požadavků, vč. kompletního vybavení nábytkem (kancelářským, gastro, školním),

Vyřešíme a zhotovíme v těchto prostorách odvětrání, klimatizaci, osvětlení, datové sítě.