Oprava pojezdové stropní konstrukce suterénu GFÚ
20240111_075923
Přístavba RD Halouny 1
Rekonstrukce vstupu a sociálního zařízení - jídelna Pivovar Velké Popovice
Přístavba a rekonstrukce hlavní vrátnice, Pivovar Velké Popovice
Oprava Parkoviště Pivovar Velké Popopvice
Rozšíření tenisového areálu, Řevnice – veř. zakázka
Zimní zahrada
a terasa
Modernizace jídelny a kuchyně GFÚ AV ČR – veř. zakázka
Kompletní rekonstrukce kuchyně Praha 1
Kanceláře geo Tec-GS, a.s.
RD Halouny 3
Generální oprava ploché střechy varna – Pivovar Velké Popovice
Rekonstrukce restaurace U Supa, s vestavbou pivovaru
Přístavba vstupu do budovy a parkovací plocha Chmelová, Praha
Kompletní rekonstrukce bytu Pirinská, Praha 4
Stavební úpravy přednáškového sálu GFÚ AV ČR – veř. zakázka
Jazykové centrum Kids&Us rekonstrukce prostor pro účel jazykové školy