Projekce

Na začátku většiny stavebních zakázek je potřeba určit co nejpřesnější požadavky, které by následně
zbudované dílo mělo splňovat. Úkolem projektanta – architekta je pak s těmito požadavky pracovat, a
skloubit je s legislativou, finanční představou. Na základě požadavků zákazníka je určena funkce a
následně forma.
Ve spolupráci s našimi partnery Vám nabízíme zhotovení projektové dokumentace od studie po prováděcí
dokumentaci.
Naši partneři:
PJ ATELIER s.r.o., Prosecká 817, 190 00 Praha 9, www.pjatelier.cz
Atelier B69, Komárkova 10, 148 00 Praha 4, www.b69.cz